Política de privadesa

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

PHYSALUT 2008 S.L.P.
CIF: B67237727
physium@physiumsalut.es
C/ Bailén, num. 112, 08009, Barcelona
Telf: 93 458 84 73

DPD

physium@physiumsalut.es

Finalitat

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.
 2. Consultes i sol·licituds d’informació via whatsapp: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

Legitimació

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Un interès legítim d’atenció als interessats. Els tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim per gestionar i donar resposta a les vostres peticions d’informació i sol·licituds.
 2. Consultes i sol·licituds dinformació via whatsapp: Un interès legítim datenció a interessats. Els tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim per gestionar i donar resposta a les vostres peticions d’informació i sol·licituds.

Conservació

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Durant un termini d’un any a partir de la darrera confirmació d’interès. La resta de dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals establerts a la normativa aplicable.
 2. Consultes i sol·licituds dinformació via whatsapp: Dades de la consulta: durant un termini dun any a partir de la darrera confirmació dinterès. La resta de dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals establerts a la normativa aplicable.le.

Procedència

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: El mateix interessat o el seu representant legal.
 2. Consultes i sol·licituds d’informació via whatsapp: El mateix interessat o el seu representant legal.

Destinataris

No cedim dades a tercers.

Transferències internacionals

No realitzem transferències internacionals amb les vostres dades.

Drets

Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el desglossament d’apartats que us presentem a continuació (segona capa informativa).

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i els mitjans del tractament de dades personals.

Us informem que PHYSALUT 2008 S.L.P. (d’ara endavant “Physium”) és el titular de la web physiumsalut.es, amb CIF: B67237727 i domicili al c/ Bailén, num. 112, 08009, Barcelona. Podeu contactar per correu electrònic a physium@physiumsalut.es o bé telefònicament al 93 458 84 73.

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A “Physium” tractem la informació que ens facilita per gestionar les consultes rebudes. La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas no es destinarà o utilitzarà per a altres fins, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per complir les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

A continuació, us detallem els usos i finalitats previstes:

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.
 2. Consultes i sol·licituds d’informació via whatsapp: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Un interès legítim d’atenció als interessats. Els tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim per gestionar i donar resposta a les vostres peticions d’informació i sol·licituds.
 2. Consultes i sol·licituds dinformació via whatsapp: Un interès legítim datenció a interessats. Els tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim per gestionar i donar resposta a les vostres peticions d’informació i sol·licituds.

Conservació. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, us detallem el temps que conservem les dades:

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: Durant un termini d’un any a partir de la darrera confirmació d’interès. La resta de dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals establerts a la normativa aplicable.
 2. Consultes i sol·licituds dinformació via whatsapp: Dades de la consulta: durant un termini dun any a partir de la darrera confirmació dinterès. La resta de dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals establerts a la normativa aplicable.

Procedència. Com hem obtingut les vostres dades?

Visitar la web de Physium no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

Physium prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

A continuació, us indiquem la procedència de les dades:

 1. Consultes i sol·licituds d’informació per correu electrònic: El mateix interessat o el seu representant legal.
 2. Consultes i sol·licituds d’informació via whatsapp: El mateix interessat o el seu representant legal.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les vostres dades?

Physium adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats.
Entre altres, destaquen les mesures següents:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Aquestes dades seran tractades per Physium, no realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les vostres dades personals.

Drets. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les vostres dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació, us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

 • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les vostres dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les vostres dades (dret a l’oblit)
 • Limitar o oposar-se a l’ús que donem a les vostres dades
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant de l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets?

Per a l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Presencialment o per correu electrònic a:
PHYSALUT 2008 S.L.P.
CIF: B67237727
C/ Bailén, num. 112, 08009, Barcelona
physium@physiumsalut.es

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s’estan demanant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
Email: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti dades personals a través del correu electrònic de Physium, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privadesa.